Select Page


CELOSTNI PRISTOP PRI ZAGOTAVLJANJU POMOČI NA DOMU

ROSANA GJURA LUCI, TANJA POŽARŠEK

Staranje družbe je resen problem, ki zahteva hitro in temeljito ukrepanje ter prilagoditev razmer tako, da bodo zagotavljale socialno vključenost, oskrbo in pomoč starejšim ter dostojno življenje v starosti. Dolgo trajanje življenja prinaša poleg števi …


PRILAGODITEV BIVALNEGA OKOLJA POTREBAM STAREJŠIH

IZRED. PROF. DR. JASNA HROVATIN

Povzetek Fakulteta za dizajn je v sklopu projekta Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju (A-Qu-A) izvajala storitev »Prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših«. Storitev smo izvajali s pomočjo študentov smeri »Notranja oprema«, ki so v p …


STANJE NA PODROČJU PRILAGOJENOSTI NOTRANJE OPREME POTREBAM STAREJŠIH

IZRED. PROF. DR. JASNA HROVATIN, DOC. MOJCA PERŠE

Povzetek Z raziskavo smo ugotovili, da večina starejših občanov mestne občine Ljubljana živi v stanovanjih, ki niso prilagojena potrebam starejših, kar jim povzroča stres, slabo počutje in izgubo samostojnosti. Bivalno okolje, ki ni prilagojeno specifi …


NEKAJ O KOLENSKEM IN KOLČNEM SKLEPU TER RAZLOGIH ZA VSTAVITEV ENDOPROTEZE

SONJA HLEBŠ

Kolenski sklep je eden najbolj obremenjenih sklepov v telesu. Njegova zgradba je precej preprosta, medtem ko je njegovo delovanje mnogo bolj zapleteno in kompleksno. Kostno zgradbo sklepa oblikujejo stegnenica, golenica in pogačica. Pomembni deli sklep …


ŠTUDENTI V DOMAČEM SVETU UPORABNIKOV

BARBARA DOMAJNKO, MIRJAM RAVLJEN, LJUBIŠA PAĐEN, MARIJA MILAVEC KAPUN

Povzetek Uvod: V sklopu projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) so starejše ljudi, pomoči potrebne, obiskovali tudi študenti zdravstvene nege (Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani). Zanimalo nas je, kako so doživljali ob …


PRILOŽNOSTI IN PASTI DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU – ŠTUDIJA PRIMERA

MARIJA MILAVEC KAPUN, LJUBIŠA PAĐEN, MIRJAM RAVLJEN, BARBARA DOMAJNKO

Povzetek Uvod: v okviru projekta A-Qu-A so študenti zdravstvene nege obiskovali starostnike na njihovih domovih. Pri tem so vstopali v njihov intimni prostor, v katerem so ljudje najbolj ranljivi. Metode: z metodo deskriptivne singularne študije primer …

Dogajalo se je

Ostale novice

Uvodni del: ogrevanje
Zaželjeno je, da se ogrejete vsakokrat pred vadbo. Na tak način se bo vaše telo segrelo, mišice bodoVeč…

Obhodna vadba 1
Preden začnete z vadbo, si preberite priporočila za izvajanje gibalne aktivnosti doma (link do pripoVeč…

Zaključna publikacija projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-qu-a)
Objavljamo zaključno publikacijo, v kateri so zbrani prispevki strokovnjakov, ki so sodelovali pri pVeč…

Zahvala uporabnice storitev projekta A-Qu-A
Za celotno besedilo odprite datoteko: Zahvala 4. oktober 2016

Zahvala uporabnikov storitev projekta A-Qu-A Corel Antona in Bogomile
Corel Anton in Bogomila sta se zahvalila na prav poseben način. 28. september 2016

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.