Select Page

Ulični festival »Prava zmes odpravi stres«

Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je 22.septembra 2015 predstavil na Uličnem festivalu »Prava zmes odpravi stres« na Eipprovi in Kolodvorski ulici v Ljubljani. Ponudil je dve delavnici:

  • Svetovanje delovne terapevtke in fizioterapevta, predstavitev različnih pripomočkov za terapijo in
  • Nordijska hoja.
There are no photos with those IDs or post 312 does not have any attached images!

 

 

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.