Select Page

Članki


KAKOVOSTNE STORITVE ZA STAREJŠE V VSAKO ČETRTNO SKUPNOST V MOL

MOJCA PREGLAU

Pri pripravi projekta Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju (A-Qu-A) se je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) v projektu prepoznala kot partner za obveščanje javnosti o projektu. Prek obstoječih medijskih kanalov, s katerimi razpolag …


SVETOVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA PREHRANJEVANJA ZA VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

MAG. NATAŠA JAN, UNIV. DIPL. BIOL., DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je avgusta 2015 pridružilo Zavodu za oskrbo na domu (ZOD) Ljubljana pri izvedbi projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A). Kot zunanji izvajalec je društvo sodelovalo na treh področ …


CELOSTNI PRISTOP PRI ZAGOTAVLJANJU POMOČI NA DOMU

ROSANA GJURA LUCI, TANJA POŽARŠEK

Staranje družbe je resen problem, ki zahteva hitro in temeljito ukrepanje ter prilagoditev razmer tako, da bodo zagotavljale socialno vključenost, oskrbo in pomoč starejšim ter dostojno življenje v starosti. Dolgo trajanje življenja prinaša poleg števi …

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.