Select Page

Projekt A-Qu-A smo predstavili javnosti na osrednji prireditvi ob Svetovnem dnevu srca na Prešernovem trgu v Ljubljani

Osrednja prireditev v Ljubljani je privabila številne mimoidoče, ki so se v sobotnem dopoldnevu, 26.9.2015 odpravili mimo Prešernovega trga v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil tudi župan g. Zoran Janković ter državna sekretarka Ministrstva za zdravje ga. Sandra Tušar. Na stojnicah so prejeli brezplačna zdravstveno informativna gradiva, koristne nasvete medicinskega osebja, mnogim smo izmerili krvni tlak, holesterol, sladkor in trigliceride v krvi, veliko zanimanja je bilo tudi za meritev gleženjskega indeksa. Dogajanje je popestril nastop Ribiča Pepeta, na stojnicah kjer so se predstavila različna podjetja pa je bilo letos zelo zanimivo, izvedeli smo veliko koristnega za varovanje lastnega zdravja. Projekt A-Qu-A smo predstavili na stojnici Društva za zdravje srca in ožilja, delili smo zgibanko projekta, razložili obiskovalcem, ki so to želeli, kaj projekt pomeni in kakšne koristi prinaša za uporabnike v mestni občini Ljubljana. Za projekt se je zanimalo veliko ljudi, vzeli so prijavnice za prijavo za obisk svetovalca na domu in sicer za svetovanje o zdravem načinu prehranjevanja. Razdelili smo okoli 100 prijavnic in še več zgibank o projektu Aktivnega in kvalitetnega staranja na domu, A-Qu-A.

There are no photos with those IDs or post 363 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.