Select Page

Projekt A-Qu-A na prireditvi Znanje za zdravje – Kako doživeti 100 zdravih let

Projekt A-Qu-A smo predstavili na prireditvi ZNANJE ZA ZDRAVJE, ki je potekala v nedeljo, 25. oktobra 2015, med 9. in 17. uro. Dogodek sta organizirala Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče in Splošna bolnišnica Izola. Na prireditvi so se zvrstila številna predavanja strokovnjakov na temo zdravega staranja. UP ZRS Inštitut za kineziološke raziskave je v času predavanj izvajal brezplačne meritve z mobilnim laboratorijem. Na tiskovni konferenci je tekla beseda o kakovostnem staranju v domačem okolju, kjer je Lilijana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu, predstavila projekt A-Qu-A.

There are no photos with those IDs or post 404 does not have any attached images!

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.