Select Page

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Šmarna gora

V četrtek, 05. 05. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Šmarna gora potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bile predstavljene možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Na koncu je sledilo še druženje ob manjši pogostitvi.

There are no photos with those IDs or post 727 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.