Select Page

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Šiška

V četrtek, 28. 01. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Šiška potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov ter tehnike sproščanja, gibalna vadba, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Po končanih predstavitvah je sledila manjša pogostitev in druženje, obiskovalci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

There are no photos with those IDs or post 586 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.