Select Page

Pohvali uporabnic storitev projekta A-Qu-A

Prejeli smo pohvali, ki sta jih podali uporabnici storitev projekta A-Qu-A. Njun odziv nas veseli in nam vliva novih moči za nadaljnje delo. Pohvali lahko preberete v prilogah: Pohvala uporabnice1, Pohvala uporabnice2

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.