Select Page

Množične meritve v sklopu projekta A-Qu-A

V mesecu juniju, med 15. in 18.6.2015, smo imeli v vseh centrih predstavitve množičnih meritev v sklopu projekta A-Qu-A – Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, v katerem sodeluje kot partner projekta tudi Mestna zveza upokojencev.

Meritve bodo potekale v mesecu marcu 2016 in jih bo v sklopu projekta izvedel Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Meritve bodo obsegale teste gibalnega statusa, prehransko sliko, stanje kognitivne starosti in značilnosti življenjskega sloga. Sodelujoči  bodo tako po meritvah dobili neposredne informacije o svojem zdravstvenem in splošnem psihofizičnem stanju.

There are no photos with those IDs or post 167 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.