Select Page

Množične meritve projekta A-Qu-A

Med 7. in 18. marcem 2016 je partner projekta A-Qu-A, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, izvajal množične meritve starejših občanov Mestne občine Ljubljana. Namen meritev je pregled stanja telesnih, gibalnih in funkcionalnih zmožnosti, sposobnosti in značilnosti, gibalno-športnih ter prehranskih navad, bivanjskih možnosti, pogojev in specifik starejših oseb nad 65 let, ki živijo v domačem okolju in identifikacija podskupin starostnikov s skupnimi značilnostmi. Na tej osnovi se bodo razvile intervencije (predlogi in protokoli za vadbo na domu) ter smernice za vadbo in zdravo/ustrezno prehrano za posamezne (predhodno identificirane) podskupine starostnikov. Podani bodo kriteriji in načini samostojnega spremljanja gibalne učinkovitosti, kot tudi smernice, svetovanje in priprava optimalnega modela bivanjskega okolja z drugimi predlogi stimulativnih okolij za izboljšanje življenjskega sloga v domačem okolju starostnikov.

Vabljeni k ogledu fotografij množičnih meritev.

There are no photos with those IDs or post 673 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.