Select Page

Strokovni prispevki


ZASNOVA IN OPIS SPLETNEGA PORTALA DOMJENAJ.SI

JASNA ŽERJAV, BOŠTJAN ŠIMUNIČ

Povzetek: V okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) smo zasnovali spletni portal, namenjen starostnikom. Domjenaj.si s svojim geslom »Doma je najlepše« predstavlja spletno stran z informacijami, ki so namenjene starostn …


POROČILO O UČINKOVITOSTI INTERVENCIJ, IZVEDENIH NA PROJEKTU A-QU-A

ARMIN PARAVLIĆ, UROŠ MARUŠIČ, BOŠTJAN ŠIMUNIČ, MITJA GERŽEVIČ, MATEJ PLEVNIK, DORJANA ZERBO ŠPORIN, FELICITA URZI, SAŠA PIŠOT, NIKA PEGAN, TADEJA VOLMUT, RADO PIŠOT

Povzetek: V prispevku je opisana učinkovitost treh trimesečnih intervencij na telesno sestavo in funkcionalne sposobnosti starejših odraslih oseb. Preiskovanci so bili naključno razdeljeni v tri intervencijske (gibalno, gibalno-kognitivno in gibalno-pr …


PRIPOROČILA ZA GIBALNO-KOGNITIVNO VADBO STAREJŠIH NA DOMU

MARINA DOBNIK, MITJA GERŽEVIČ, ARMIN PARAVLIĆ, MATEJ PLEVNIK, UROŠ MARUŠIČ

Povzetek: Normalen proces staranja je povezan s številnimi upadi na področju kognitivnih sposobnosti, kamor med drugim sodijo tudi izvršilne funkcije, spomin, vidno-prostorska zaznava in hitrost procesiranja informacij. Poleg normalnega procesa staranj …


PRIPOROČILA ZA PREHRANO GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNIH STAREJŠIH ODRASLIH

FELICITA URZI, BOŠTJAN ŠIMUNIČ

Povzetek: S staranjem se zmanjšajo funkcionalni odzivi telesa in oslabijo presnovne funkcije. Postopne spremembe lahko rezultirajo k zmanjšani mišični moči, sintezi mišične mase in učinkovitosti uporabe energije ter presnovnim motnjam in nalaganju mašč …


KAKO OBVLADOVATI STARANJE?

BOŠTJAN ŠIMUNIČ, SAŠA PIŠOT, RADO PIŠOT

Povzetek: Obvladovanje staranja je zagotovo zahteven izziv. Želja vsakega je doživeti zdravo starost, predvsem pa imeti kakovosten proces staranja, vendar se moramo zavedati, da je treba za to veliko narediti tudi že pred samim nastopom staranja. Pri t …


PRIPOROČILA ZA GIBALNO VADBO STAREJŠIH NA DOMU

MARINA DOBNIK, UROŠ MARUŠIČ, ARMIN PARAVLIĆ, MITJA GERŽEVIČ, MATEJ PLEVNIK, RADO PIŠOT

Povzetek: Znani so pozitivni učinki gibalne/športne dejavnosti, še posebej, ko govorimo o zoperstavljanju upada gibalnih sposobnosti, ki spremlja proces staranja in vpliva na zdravje starostnika. Zato lahko tudi v starosti za svoje zdravje največ nared …


SVETOVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA PREHRANJEVANJA ZA VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

MAG. NATAŠA JAN, UNIV. DIPL. BIOL., DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je avgusta 2015 pridružilo Zavodu za oskrbo na domu (ZOD) Ljubljana pri izvedbi projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A). Kot zunanji izvajalec je društvo sodelovalo na treh področ …


INDIVIDUALNE KINEZIOLOŠKE OBRAVNAVE V DOMAČEM OKOLJU STAREJŠIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Marina Dobnik, prof. šp. vzg.

Povzetek V prispevku so predstavljeni dosedanji rezultati individualnih kinezioloških obravnav na domu starejših v Mestni občini Ljubljana, v okviru mednarodnega projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačm okolju – A-Qu-A, programa Norveškega fina …


POROČILO O I ZVEDBI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELAVCEV »ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA« V OKVIRU PROJEKTA

ANDREJ ŠVENT

UVOD Osnova za delovanje zaposlenih delavcev vseh nivojev in področij dela na projektu A-QU-A je bilo njihovo razumevanje smisla, načina izvajanja in ciljev celotnega projekta.  Za razliko od drugih potrebnih znanj in  implementacij različnih ved pri t …


CELOSTNI PRISTOP PRI ZAGOTAVLJANJU POMOČI NA DOMU

ROSANA GJURA LUCI, TANJA POŽARŠEK

Staranje družbe je resen problem, ki zahteva hitro in temeljito ukrepanje ter prilagoditev razmer tako, da bodo zagotavljale socialno vključenost, oskrbo in pomoč starejšim ter dostojno življenje v starosti. Dolgo trajanje življenja prinaša poleg števi …

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.