Select Page

Zahvala uporabnice storitev projekta A-Qu-A

Za celotno besedilo odprite datoteko: Zahvala

11. avgust 2016

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.