Select Page

Strokovni prispevki


PRILAGODITEV BIVALNEGA OKOLJA POTREBAM STAREJŠIH

IZRED. PROF. DR. JASNA HROVATIN

Povzetek Fakulteta za dizajn je v sklopu projekta Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju (A-Qu-A) izvajala storitev »Prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših«. Storitev smo izvajali s pomočjo študentov smeri »Notranja oprema«, ki so v p …


STANJE NA PODROČJU PRILAGOJENOSTI NOTRANJE OPREME POTREBAM STAREJŠIH

IZRED. PROF. DR. JASNA HROVATIN, DOC. MOJCA PERŠE

Povzetek Z raziskavo smo ugotovili, da večina starejših občanov mestne občine Ljubljana živi v stanovanjih, ki niso prilagojena potrebam starejših, kar jim povzroča stres, slabo počutje in izgubo samostojnosti. Bivalno okolje, ki ni prilagojeno specifi …


ZASNOVA IN OPIS SPLETNEGA PORTALA DOMJENAJ.SI

JASNA ŽERJAV, BOŠTJAN ŠIMUNIČ

Povzetek: V okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) smo zasnovali spletni portal, namenjen starostnikom. Domjenaj.si s svojim geslom »Doma je najlepše« predstavlja spletno stran z informacijami, ki so namenjene starostn …


PRENOVA STANOVANJA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

JASNA HROVATIN

Število starejših iz leta v leto narašča. Kljub temu, da so v različni psihofizični kondiciji se prej ali slej srečajo s težavami ob uporabi opreme v lastnih bivališčih, kar lahko pripelje do izgube samostojnosti. Največji problem v domačem okolju star …


CELOSTNI PRISTOP PRI ZAGOTAVLJANJU POMOČI NA DOMU

ROSANA GJURA LUCI, TANJA POŽARŠEK

Staranje družbe je resen problem, ki zahteva hitro in temeljito ukrepanje ter prilagoditev razmer tako, da bodo zagotavljale socialno vključenost, oskrbo in pomoč starejšim ter dostojno življenje v starosti. Dolgo trajanje življenja prinaša poleg števi …

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.