Select Page

Strokovni članki

ZASNOVA IN OPIS SPLETNEGA PORTALA DOMJENAJ.SI

JASNA ŽERJAV, BOŠTJAN ŠIMUNIČ 

Povzetek: V okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) smo zasnovali spletni portal, namenjen starostnikom. Domjenaj.si s svojim geslom »Doma je najlepše« predstavlja spletno stran z informacijami, ki so namenjene starostniku s ciljem, da čim dlje ohranja samostojnost in neodvisnost na svojem domu. Vsebino za ta področja so prispevali strokovnjaki in raziskovalci z različnih področij ter delili znanje in izkušnje, ki so zdaj dostopne tako starostniku kot osebam, ki delajo s to starostno skupino. V prispevku so opisani področja zanimanja starostnikov in tematike, ki so na voljo na omenjenem portalu.

Ključne besede: starostnik, spletna stran, priporočila, vadba, terapija.

Uvod

Ob staranju prebivalstva se pojavljajo potrebe po izobraževanju populacije in oseb, ki s to starostno skupino delajo dnevno ali občasno. Touzery s sodelavci (2013) opozarja, da se z višanjem starosti povečuje tudi prevalenca obolevnosti prebivalcev in da bodo ti imeli eno ali več kroničnih bolezni, s katero bodo morali živeti več let pred smrtjo. Po raziskavi iz leta 2007 je kronično obolenje ali daljšo zdravstveno težavo imelo 70,2 % starostnikov nad 65 let. Vendar pa lahko starostnik kljub boleznim vzdržuje optimalen gibalni status in samostojnost, če pravilno pristopimo.

S spletnim portalom Domjenaj.si »Doma je najlepše« želimo doseči, da so rezultati številnih raziskav in znanje, ki so ga pridobili raziskovalci, dostopni vsem, ki te informacije iščejo. V sklopu testiranj v projektu smo del vprašalnika namenili tudi zanimanju za spletno stran, portal, kjer bi ljudje dobili praktične nasvete ali poiskali odgovore. Na podlagi rezultatov in v sodelovanju s partnerji smo zasnovali glavna področja, ki so predstavljena v nadaljevanju prispevka. Posebnost spletne strani pa je vsekakor svetovalnica, ki je urejena uporabniku prijazno, saj lahko na tehnično nezahteven način postavi vprašanje in dobi odgovor strokovnjaka dotičnega področja.

Zasnova tematik spletnega portala Domjenaj.si

Med rednimi testiranji po projektu A-Qu-A smo v vprašalnik vključili tudi področja morebitnega zanimanja za spletni portal. Zanimanje za spletno stran, kjer bi na enem mestu dobili informacije s področij terapije, rehabilitacije, zdravstvene nege, gibanja, telesne vadbe, prehrane, bivalnega okolja in dogodkov, je izrazilo 79 % starostnikov (n = 56). Poudarimo lahko, da je kar 69 % vprašanih (n = 51) odgovorilo, da že iščejo informacije o zdravju in gibanju na spletu. V Tabeli 1 smo predstavili teme, ki so po naši oceni predstavljale zanimanje starostnikov.

Tabela 1: Rezultati vprašalnika o temah zanimanja med starostniki

Tema n Zanimanje, izraženo v %
Priporočila o gibanju in z gibanjem povezane teme s strani strokovnjakov 45 76 %
Priporočila o rekreativni telesni vadbi 45 71 %
Posnetki telesnih vadb, ki bi jim lahko sledili. 45 62 %
Priporočila o telesni vadbi za različna klinična stanja (kot so diabetes, povišan krvni tlak, povišan holesterol, povišani trigliceridi itd.) 45 67 %
Preventivni testi, s katerimi bi lahko sami sledili svojim gibalnim sposobnostim (npr. test telesnih zmogljivosti). 45 67 %
Primeri telesnih vadb, s katerimi bi lahko izboljšali svoje gibalne sposobnosti. 45 78 %
Priporočila, kako ohranjati aktiven življenjski slog med vsakdanjimi opravili. 45 84 %
Priporočila strokovnjakov s področja terapije in rehabilitacije 45 56 %
Priporočila strokovnjakov s področja zdravstvene nege 45 56 %
Priporočila strokovnjakov s področja prehrane 45 73 %
Priporočila strokovnjakov s področja ureditve bivalnega okolja 45 56 %
Dogodki, povezani z zdravjem v vašem okolju 45 71 %
Svetovalnica, kjer bi lahko sami postavili vprašanja strokovnjakom. 45 87 %

——————————————————————————————————————————-

Vse predlagane teme so preiskovanci v več kot 50 % označili, da bi jih iskali na spletu, kar pomeni, da je takšen portal zelo zaželen.

Oblikovanje spletnega portala Domjenaj.si

Na podlagi odgovorov na vprašalnik in partnerjev, ki sodelujejo v projektu A-Qu-A, smo v nadaljevanju oblikovali pet glavnih področij zanimanja. To so: terapija in rehabilitacija, kineziologija in telesna vadba, bivalno okolje, dogodki in svetovalnica. Ta področja so vidna na prvi strani spletne strani. Na domači strani lahko uporabnik izbira med zadnjimi strokovnimi prispevki in članki z dogodkov, ki so bili nazadnje objavljeni na spletni strani. Prav tako so ob strani posebej poudarjeni prihajajoči dogodki in aktualni pogovori v svetovalnici.

Uporabnik pa lahko brska še globlje med izbranimi področji, ki smo jih še dodatno opredelili in jih predstavljamo v nadaljevanju. Najprej bomo predstavili področje Terapija in rehabilitacija, ki je predstavljeno tudi v Tabeli 2. Vsebino tega področja so prispevali Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Oslu in Akershusu. Vsi trije partnerji so delili svoje ugotovitve iz raziskav in izkušnje, ki jih prejemajo med svojim delom s starostniki in njihovimi svojci.

Tabela 2: Področje Terapija in rehabilitacija

Terapija in rehabilitacija
Strokovni prispevki Članki in prispevki s strani strokovnjakov iz zdravstva o delovni terapiji, logopediji, fizioterapiji in zdravstveni negi.
Delovna terapija Primeri gibalnih vaj in kognitivne vadbe ter predstavitev pripomočkov na področju delovne terapije.
Logopedija Opis prvih znakov in izobraževanje svojcev ob nastopu težav.
Fizioterapija Primeri gibalnih vaj, izobraževanje svojcev o fizioterapiji in predstavitev pripomočkov na področju fizioterapije.
Zdravstvena nega Priporočila za obisk zdravnika in izobraževanje svojcev ob zdravstvenih težavah.

——————————————————————————————————————————-

Naslednje področje je Kineziologija in telesna vadba, ki so ga prispevali raziskovalci iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (Tabela 3). Ti že vrsto let raziskujejo povezavo med gibalno dejavnostjo starostnikov in dejavniki staranja. Tudi v tem sklopu lahko uporabnik portala poišče informacije v člankih s področja kineziologije, fiziologije, prehrane in drugih. Prav tako so opisani in prikazani številni testi telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, s katerimi lahko uporabnik sam preveri svoj telesni in gibalni status. Na portalu so dostopni tudi preprosti gibalni testi, s katerimi lahko ugotavljamo tveganje za nastop nekaterih zdravstvenih težav, in nasveti, kako kljub starosti vzdrževati aktiven življenjski slog.

Tabela 3: Področje Kineziologija in telesna vadba

Kineziologija in telesna vadba
Strokovni prispevki Članki in prispevki strokovnjakov s področja kineziologije, fiziologije, prehrane in drugih.
Rekreativna vadba Primeri telesnih vadb s fotografijami in posnetki za ohranjanje ali izboljšanje gibalnih sposobnosti starostnika.
Klinična vadba Primeri in navodila s fotografijami in posnetki za telesno vadbo za izboljšanje kliničnega stanja (na primer diabetes, povišan holesterol, trigliceridi).
Testi Posamezni testi, s katerimi lahko doma preverimo telesni status in gibalno pripravljenost ali tveganje za nastanek zdravstvene težave.
Življenjski slog Priporočila in nasveti za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.

——————————————————————————————————————————-

Področje Bivalnega okolja je prispevala Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod in pridružena članica Univerze na Primorskem (Tabela 4). Ta fakulteta je med projektom pripravila priročnik o ureditvi bivalnega okolja, namenjen starostnikom, ki je prav tako dostopen na portalu. Delili pa so tudi izkušnje svojih strank in primere dobrih praks.

Tabela 4: Področje Bivalno okolje

Bivalno okolje
Strokovni prispevki Članki in prispevki s strani strokovnjakov s področja ureditve bivalnega okolja in notranjega dizajna.
Ureditev okolja Primeri in priročnik ureditve bivalnega okolja, ki najbolj ustreza potrebam starostnika.
Izkušnje uporabnikov Izkušnje uporabnikov svetovanja o ureditvi bivalnega okolja.

——————————————————————————————————————————-

Področje preteklih in aktualnih dogodkov sta prispevala Mestna občina Ljubljana in Mestna zveza upokojencev Ljubljana (Tabela 5). Na voljo so prispevki s preteklih dogodkov in opis prihajajočih dogodkov, namenjenih starostnikom. Prav tako so predstavljeni festivali in dejavnosti, ki jih organizirata partnerja.

Tabela 5: Področje Dogodki

Dogodki
Članki Prispevki o preteklih dogodkih.
Festivali Opis festivalov, namenjenih starostnikom.
Dejavnosti v Ljubljani Opis dejavnosti Mestne zveze upokojencev Ljubljana.
Koledar dogodkov Koledar prihajajočih dogodkov, namenjenih starostnikom.
Galerija Galerija preteklih dogodkov.

——————————————————————————————————————————-

Kot je razvidno že iz Tabele 1, je največ (87 %) zanimanja za svetovalnico, kjer bi uporabnik sam lahko postavil vprašanje strokovnjakom. Svetovalnica združuje strokovnjake z več področij, ki so na voljo za vprašanja uporabnikov spletne strani. Vsebuje kontaktni obrazec, kamor uporabnik vnese osnovne podatke in postavi vprašanje. To vprašanje je posredovano v naš poštni nabiralnik, na katerega odgovori strokovnjak s področja v najkrajšem času. Uporabnika o odgovoru obvestimo tudi po elektronski pošti. Vprašanje in odgovor objavimo hkrati na spletni strani, kjer lahko drugi uporabniki podajo svoje komentarje.

Tabela 6: Predstavitev Svetovalnice

Svetovalnica
Terapija in rehabilitacija Na vprašanja odgovarjajo: fizioterapevti, logopedi, delovni terapevti, zdravniki in medicinske sestre.
Kineziologija in telesna vadba Na vprašanja odgovarjajo: kineziologi, kondicijski trenerji in drugi strokovnjaki s področja gibanja.
Bivalno okolje Na vprašanja odgovarjajo: strokovnjaki s področja dizajna in ureditve bivalnega okolja.
Psihologija in terapevtska pomoč Na vprašanja odgovarjajo: psihologi in terapevti.
Sociala Na vprašanja odgovarjajo: strokovnjaki, ki delajo na področju socialnih problemov starostnikov.
Razno Za vprašanja, ki niso povezana z naštetimi področji in nanj lahko odgovorijo drugi uporabniki.

——————————————————————————————————————————-

Vse aktualne razprave v svetovalnici so še posebej izpostavljene na prvi strani portala, kar obiskovalca spodbudi, da tudi sam poda komentar, lastno izkušnjo ali nasvet.

Sklep

Spletni portal Domjenaj.si že zdaj pokriva široko paleto področij, ki jih bomo v prihodnje še nadgrajevali. Redno bomo tudi objavljali prispevke na temo aktivnega in kakovostnega staranja, ki bodo uporabni za starostnike ter osebe, ki delajo z njimi. Vabljeni ste k ogledu vsebine. Če imate predlog za izboljšavo ali željo po sodelovanju, nam to napišite v naš obrazec, ki ga najdete v zavihku kontakt. Vsakega mnenja ali prispevka bomo veseli.

Literatura:

  1. Touzery, S. H., Kydd, A., Savic, B. S. (2013). Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji. Obzornik zdravstvene nege, 47 (2), 157.
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.