Select Page

Strokovni članki

KAKOVOSTNE STORITVE ZA STAREJŠE V VSAKO ČETRTNO SKUPNOST V MOL

MOJCA PREGLAU 

Pri pripravi projekta Aktivno in kvalitetno bivanje v domačem okolju (A-Qu-A) se je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) v projektu prepoznala kot partner za obveščanje javnosti o projektu. Prek obstoječih medijskih kanalov, s katerimi razpolaga MOL (spletna stran MOL, Glasilo Ljubljana, stiki z mediji), je tako skrbela za obveščanje javnosti o začetku in poteku projekta, možnostih in načinu vključitve ter končnih rezultatih. S sodelovanjem MOL je projekt pridobil vrednost, širino ter zavedanje občanov in občank o njegovem obstoju, z obveščanjem pa je prav tako dvigovala stopnjo ozaveščenosti javnosti o pomembnosti oskrbe na domu.

Z namenom promocije projekta je MOL izvedla različne dejavnosti. Ena od osrednjih je bila organizacija okroglih miz v vsaki četrtni skupnosti MOL, kjer so partnerji in izvajalci projekta nazorno prikazali nekatere storitve ter podrobneje informirali občane in občanke o storitvah projekta. Od začetka oktobra 2015 do konca maja 2016 se je tako v četrtnih skupnostih zvrstilo sedemnajst predstavitev projekta. Posamezna predstavitev projekta je trajala 90 minut, medtem pa so bile občanom in občankam predstavljeni delovna terapija in uporaba pripomočkov pri delovni terapiji, storitev fizioterapije, možnost prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših ter s tem povečanje varnosti v stanovanju in zmanjšanje padcev, pa tudi meritve psihofizičnega statusa starejših občanov in občank, predstavitev gibalne vadbe ter svetovanje o zdravi prehrani. Vključene so bile tudi dihalne vaje ter predstavitev tehnik za urjenje spomina, pa tudi nordijska hoja in njeni pozitivni učinki. Po vsaki predstavitvi je bila občanom in občankam na voljo tudi medicinska sestra, ki je vsem zainteresiranim izmerila raven sladkorja in tlaka v krvi, na voljo pa jim je bila tudi za svetovanje.

Udeleženci predstavitve projekta v ČS Center (Foto: arhiv MOL)                    

 

Pogostitev ob koncu predstavitve (Foto: arhiv MOL)

Poleg predstavitev projekta v četrtnih skupnostih MOL je MOL skrbela za redno objavljanje vabil na predstavitve projekta v četrtnih skupnostih ter poročil in člankov na spletni strani MOL, članki o projektu pa so bili objavljeni tudi na nekaterih drugih spletnih straneh ter v nekaterih revijah (na primer Vzajemnost, Zlata leta). Prav tako je MOL projekt predstavila na uličnem festivalu Prava zmes odpravi stres, ki je potekal jeseni 2015 v sklopu evropskega tedna mobilnosti. Projekt so septembra 2015 predstavili na stojnici na dnevu četrtne skupnosti Šentvid, pred tem pa že na dnevu četrtne skupnosti Dravlje. Z aktivno predstavitvijo projekta so nadaljevali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 2015 in tudi leta 2016. Tam so vse tri dni festivala projekt predstavljali na enournih delavnicah, na razstavnem prostoru MOL pa sta ga predstavljala tudi sodelavca Oddelka za zdravje in socialno varstvo, ki sta zaposlena v projektu.

Festival za tretje življenjsko obdobje 2016 in 2015 (Foto: arhiv MOL)

MOL je projekt A-Qu-A predstavljala tudi v tujini, in sicer junija 2015 na Finskem na mednarodni konferenci Evropske mreže zdravih mest, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako je bil projekt predstavljen podmreži Zdravo staranje, ki prav tako deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.


Predstavitev projekta A-Qu-A v Kuopiu na Finskem (Foto: arhiv MOL)

Ob koncu projekta, ki traja do konca decembra 2016, bo MOL v Mestni hiši organizirala tudi zaključno konferenco, ki bo namenjena predstavitvi poteka projekta in izsledkov, pomemben del konference pa bo tudi diskusija s povabljenimi gosti na temo prihodnjih dolgoročnih rešitev na področju aktivnega in zdravega staranja v domačem okolju v Republiki Sloveniji.

S sodelovanjem v projektu je MOL prispevala k večji ozaveščenosti javnosti o pomembnosti zagotavljanja socialne oskrbe na domu ter ukrepih in storitvah za kakovostnejše staranje doma. Prav tako je MOL z informiranjem javnosti občanom in občankam omogočala koriščenje kakovostnih storitev med trajanjem projekta.

Predstavitev projekta v ČS Moste (Foto: arhiv MOL)

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja (Foto: arhiv MOL)

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.