Select Page

Priporočilo za nadaljnje izvajanje programa brezplačne ali subvencionirane pomoči na domu starejšim občanom

Za celotno besedilo odprite datoteko: Priporočilo

19. junij 2016

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.