Select Page

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Center

V četrtek, 21. 04. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Center potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, v katerem kot partner sodeluje tudi Mestna občina Ljubljana.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

aaqua

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.