Select Page

Predstavitev projekta A-Qu-A v Četrtni skupnosti Moste

V četrtek, 22. 10. 2015, je v dopoldanskem času v prostorih Četrtne skupnosti Moste potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, pomen vadbe moči v starejšem obdobju s prikazom vaj in demonstracijo testov za ovrednotenje lastnih mišic, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Po končanih predstavitvah je sledila manjša pogostitev, dogodek pa sta glasbeno popestrila pevski zbor ”Bongo” ter kvartet violin, ki delujeta v okviru Centra aktivnosti Fužine (CAF).

There are no photos with those IDs or post 385 does not have any attached images!

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.