Select Page

Podaljšan rok za prijavo na brezplačne meritve psihofizičnega stanja starejših občanov MOL

V sklopu aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, bodo v mesecu marcu 2016 potekale meritve, ki jih bo izvajala Univerza na primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave. Meritve bodo obsegale teste telesnih značilnosti, gibalnega statusa, prehransko sliko, stanje miselnih zmožnosti in značilnosti življenjskega sloga.

Rok za prijavo na meritve je podaljšan do 22.2.2016.

Na množičnih meritvah lahko sodeluje:

– kdor je dopolnil 65 let;

– kdor samostojno biva doma;

– kdor ima stalno bivališče v Ljubljani;

– kdor se počuti zdravega in je sposoben brez predaha in pripomočkov prehoditi razdaljo 2 kilometrov;

 

Prijave in informacije:

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.