Select Page

Množične meritve – vabilo k prijavi

Množične meritve psihofizičnega statusa starejših občanov Mestne občine Ljubljana oglašujemo tudi na varnastarost.si

Vabljeni k prijavi do 29.2.2016.

Prijave zbiramo na tel. številki 05 663 77 31 ali na e-naslovu: nika.pegan@zrs.upr.si

 

 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.