Select Page

Mednarodna konferenca Mreže zdravih mest – Ljubljana Zdravo mesto

2015-08-20_120450

Od 22. do 26. junija 2015 je v Kuopiu na finskem potekala letna mednarodna konferenca Evropske mreže Zdravih mest, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, konference sta se udeležila tudi predstavnika Mestne občine Ljubljana.

MOL, je v Evropsko mrežo Zdravih mest vključena vse od začetkov delovanja oziroma že od leta 1989. Tekom lanskega leta je MOL vstopila v VI. fazo programa v kateri glavni tematski poudarek sledi smernicam zapisanim v dokumentu Zdravje 2020, ki poudarja nujnost vključevanja komponente zdravja v vse politike.

Program Ljubljana – zdravo mesto, ki se izvaja v okviru mreže, ima predvsem povezovalno oziroma koordinacijsko vlogo med različnimi področji delovanja mestne uprave in med različnimi institucijami. Deluje pa v okviru Oddelka za zdravje in socialno varstvo.

Prvi dan se je MOL na konferenci predstavil z aktivnostmi za starejše, drugi dan konference pa je Tanja Hodnik predstavila projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-QU-A, v izvedbo katerega je MOL vključen kot partner.

Glavni namen projekta, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, je posodobiti prakse pri oskrbi na domu.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL

There are no photos with those IDs or post 158 does not have any attached images!
Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.